Głos w dyskusji na temat regulaminu konsultacji społecznych w Gdańsku

 

Polecamy artykuł dr Marcina Gerwina (Sopocka Inicjatywa Rozwojowa) na temat idei konsultacji społecznych i odniesień (mniej lub bardziej trafnych) do tej idei w rozwiązaniach regulaminowych przyjętych w Gdańsku

,,(…) w całym regulaminie jest do poprawienia, moim zdaniem, sporo różnych kwestii. Część z nich to drobiazgi, inne natomiast, jak wprowadzenie paneli obywatelskich i zróżnicowanie liczby podpisów w zależności od tego, czy konsultacje mają się odbywać na poziomie miasta czy dzielnicy, wydają mi się kluczowe i zdecydowanie warto to jeszcze dodać”.

Marcin Gerwin

Cytat:  http://www.sopockainicjatywa.org/2015/06/15/o-nowym-regulaminie-konsultacji-spolecznych-w-gdansku-2/

Autor: Redakcja

17-06-2015